Update Corona.
Update 8 april 2020.


De ruimte die de veiligheidsregio ons als park biedt is betreffende deel 1 ingevuld.
Dat betekend dat er nu maar ook straks een 3 tal gezinnen hier mogen overnachten ivm werk of die momenteel tussen 2 huizen zitten.

Het 2e deel willen wij U onder de aandacht brengen namelijk dagbezoek.

Een volledige lock down is gelukkig niet van toepqassing dus er wordt ruimte geboden voor dagbezoek.
Maar.....hier zijn wel duidelijke richtlijnen waar we heel zuinig op moeten zijn want we zien op Goeree Overflakkee dat de ruimte die daar werd gegeven uit de hand liep dus daar is alles aangepast en een volledige lock down toegepast.

Momenteel is dagbezoek dus nog in Zeeland toegestaan en daar willen we als park graag gebruik van maken en hebben daarom een richtlijn voor ons zelf samengesteld.

*   Dagbezoek uitsluitend tussen 10.00 en 17.00 uur
*   Overnachten is ten strengste verboden en de gevolgen zijn groot, voor zowel diegene die          deze regel overtreed, als voor het park maar ook voor alle andere gasten{ lock down}
*    Aanmelden per email en svp dit verzoek ruim van te voren.
*   Wij hanteren een maximum aantal bezoekers per dag deel, dit wordt lastig dat weten we             maar we doen ons uiterste best om dit zo eerlijk mogelijk te verdelen.
*    Komt U met de auto, leg een papier voor het raam, achter de voorruit, met daarop Uw naam       en plaatsnummer.
    Dat maakt het een stuk eenvoudiger voor de politie en handhaving. En er wordt echt                    gecontroleerd, we hebben al een grote controle gehad, politie, handhaving, filmploeg                  Zeeland tv, de pers en de fotograaf.
*   Heel belangrijk, absoluut geen contact met ons, dit om alle risico's te vermijden. Worden wij      ziek dan ligt werkelijk alles plat en zal het park worden gesloten. De gevolgen voor de                 toekomst van ons park kunnen desastreus zijn.
*   Storingen worden niet verholpen, rioolverstoppingen worden zeker niet verholpen omdat de      kans op 
     besmetting betreffende corona hierin enorm zijn.
*   Contact met ons uitsluitend per mail of evt even bellen.

Tips;
Spoel Uw leidingen goed door en spoel Uw toilet bij aankomst maar zeker voor vertrek een aantal keren door zodat de kans op verstoppingen kleiner worden. Wees zuinig met het gebruik van wc papier en zeker nu...gebruik geen natte doekjes want dat is vragen om grote niet oplosbare problemen.
Blijf met de paasdagen zeker thuis, dit wordt wederom een grote test, gaat het hier mis dan verwachten wij een totale Zeeuwse lock down misschien wel tot aan juni of zelfs langer.

Dus;
Blijf zoveel mogelijk thuis
Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Houd ruim 1.5 meter afstand.
Was regelmatig je handen.
Vermijd contacten dus ook met Uw buren op het park.
Wees alert maar vooral.....blijf gezond.Der Raum, den uns die Sicherheitsregion als Park bietet, wurde in Bezug auf Teil 1 ausgefüllt.
Das bedeutet, dass jetzt aber auch 3 Familien wegen Arbeit hier übernachten können oder sich derzeit zwischen 2 Häusern befinden.

Wir möchten Sie auf den zweiten Teil aufmerksam machen, nämlich einen Tagesbesuch.

Glücklicherweise ist eine vollständige Sperrung nicht möglich, sodass Platz für Tagesbesuche vorhanden ist.
Aber ..... hier sind klare Richtlinien, mit denen wir sehr vorsichtig sein sollten, da wir bei Goeree Overflakkee sehen, dass der dort zur Verfügung gestellte Platz außer Kontrolle geraten ist, sodass dort alles angepasst und eine vollständige Sperre angewendet wurde.

Momentan sind Tagesbesuche in Zeeland noch erlaubt und wir als Park möchten dies nutzen und haben uns deshalb einen Leitfaden zusammengestellt.

* Tagesbesuch nur zwischen 10 und 17 Uhr
* Das Übernachten ist strengstens verboten und die Konsequenzen sind groß, sowohl für            diejenigen, die gegen diese Regel verstoßen, als auch für den Park, aber auch für alle                anderen  Gäste.
* Registrieren Sie sich per E-Mail und fordern Sie dies bitte rechtzeitig an.
* Wir verwenden eine maximale Anzahl von Besuchern pro Tag. Wir wissen, dass dies               schwierig ist, aber wir tun unser Möglichstes, um dies so fair wie möglich zu verteilen.
* Wenn Sie mit dem Auto anreisen, legen Sie ein Papier mit Ihrem Namen und Ihrer           Ortsnummer vor das Fenster hinter der Windschutzscheibe.
   Das macht es für die Polizei und die Polizei viel einfacher. Und es wird wirklich geprüft, wir
   Ich hatte bereits eine große Kontrolle, Polizei, Vollzug, Filmteam Zeeland TV, die Presse und       den Fotografen.
* Sehr wichtig, absolut kein Kontakt mit uns, um alle Risiken zu vermeiden. Wenn wir krank            werden, wird alles geschlossen und der Park wird geschlossen. Die Folgen für die Zukunft       unseres Parks können katastrophal sein.
*  Fehler werden nicht behoben, Kanalverstopfungen werden wegen des Risikos von         sicherlich nicht behoben
     Die Kontamination der Korona ist dabei enorm.
* Kontaktieren Sie uns ausschließlich per Mail oder rufen Sie uns an.

Tipps;
Spülen Sie Ihre Rohre gut und Ihre Toilette mehrmals bei der Ankunft, aber sicher vor der Abreise, damit die Wahrscheinlichkeit von Verstopfungen verringert wird. Seien Sie vorsichtig mit der Verwendung von Toilettenpapier und verwenden Sie jetzt sicher keine feuchten Tücher, da dies zu großen unlösbaren Problemen führt.
Bleiben Sie während der Ostertage zu Hause, dies wird ein weiterer großer Test sein. Wenn hier etwas schief geht, erwarten wir eine vollständige Sperrung von Zeeland, möglicherweise bis Juni oder noch länger.

Also;
Bleib so viel wie möglich zu Hause
Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie erkältet sind, Husten, Halsschmerzen oder Fieber haben.
Halten Sie mehr als 1,5 Meter entfernt.
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig.
Vermeiden Sie also auch Kontakte zu Ihren Nachbarn im Park.
Seien Sie wachsam, aber vor allem ..... bleiben Sie gesund.Team 't Torentje.
Pauli & leo
Harmen & Joleen.

Hoffentlich ohne grössere  überzetsungfehler.laugh

translate by Google.